Trang chủ » Công bố phương án tổ chức kỳ thi quốc gia trước khai giảng

Công bố phương án tổ chức kỳ thi quốc gia trước khai giảng

(Ngày đăng: 06-08-2014 09:28:00)
        
(Toquoc)- Công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia trước khai giảng năm học 2014 - 2015.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo kế hoạch triển khai năm học mới;

Đặc biệt, Bộ cần khẩn trương hoàn thiện để công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia làm căn cứ cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trước khai giảng năm học 2014 - 2015.

Tuần trước, trong Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ba phương án cho một kỳ thi quốc gia để lấy ý kiến của nhân dân.


Công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia trước khai giảng năm học 2014 - 2015

Cũng trong Nghị quyết này, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chương trình tổng thể, cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó tập trung xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; khẩn trương trình ban hành Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013; triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành đề án hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực….

Nghị quyết nêu rõ, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai luật tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; cùng các bộ, cơ quan, địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài; tổ chức tiếp công dân theo quy định, chủ động đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện thanh tra và công bố kết luận thanh tra, đồng thời kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra.

Nghị quyết cũng giao một số Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhà ở tránh lũ; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công…/.

 
Nguồn:
Tag: