Trang chủ » Không muốn đóng bảo hiểm xã hội

Không muốn đóng bảo hiểm xã hội

(Ngày đăng: 04-09-2017 09:38:09)
        
Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh cũng như các quyền lợi khác những hiện nay một số trường hợp Không muốn đóng bảo hiểm xã hội do một số lý do khách quan và chủ quan của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Hiện nay trên thị trường có dịch vụ bảo hiểm xã hội nếu bạn Không muốn đóng bảo hiểm xã hội có đúng quy định hay không có thể liên hệ với dịch vụ để đươc giải đáp thắc mắc. Với chi phí bảo hiểm xã hội tăng làm cho các doanh nghiệp khôngmuốn thực hiện nghĩa vụ của mình về đóng bảo hiểm xã hội.

Không muốn đóng bảo hiểm xã hội

Bản chất của Bảo hiểm xã hội hiện nay được xác định là nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động ở mỗi doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hay bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nếu sử dụng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lêncác đối tượng nằm trong trường hợp này buộc doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội nếu không đóng sẽ vi phạm luật bảo hiểm xã hội.

Khi các doanh nghiệp vì một lý do nào đó mà không đóng hoặc có dấu hiệu không muốn tham gia bảo hiểm cho người lao động thì  trước hết điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Như vậy, trong các trường hợp có các vấn đề xảy ra liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội thì trước hết người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm liên quan theo quy định của luật bảo hiểm xã hội đến các khoản bồi thường theo quy định. Bên cạnh đó thì nhà nước cũngcó các biện pháp áp dụng do doanh nghiệp khi thực hiện không đúng quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị mình liên quan đến nghĩa vụ phải thực hiện.

Trường hợp người sử dụng lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì  theo quy định lao động làm việc theo chế độ thời vụ và lao động làm việc dưới 03 tháng sẽ không phải đóng các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn lựa chọn hình thức sử dụng lao động này để khỏi đóng bảo hiểm xã hội sẽ vi phạm luật lao động trong việc ký hợp đồng lao động không đúng thời gian như quy định mà luật lao động ban hành.

Như vậy nhà nước đã có các chính sách về đảm bảo hiểm cho người lao động để người lao động  có thể  được hưởng quyền lợi khi có các vấn đề xảy ra. Chính vì vậy nên các doanh nghiệp dù muốn hay không khi đã sử dụng người lao động  cũng phải thực hiện các công việc để tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ, tránh một số trường hợp vì lý do lợi nhuận nên không muốn đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Nguồn: ketoansaigon
Tag: