Trang chủ » Từ 2015, tất cả gia đình bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế

Từ 2015, tất cả gia đình bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế

(Ngày đăng: 10-07-2014 07:03:46)
        
Theo nội dung của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi được Quốc hội thông qua trong kỳ họp vừa qua, từ năm 2015, BHYT trở thành loại bảo hiểm bắt buộc nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân của nhà nước.

Theo Luật sửa đổi, các thành viên trong hộ gia đình (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo HĐLĐ, theo chế độ với người có công, bảo trợ xã hội, HSSV…) sẽ phải tham gia BHYT. Cụ thể, người thứ nhất của hộ phải đóng bằng 6% mức lương cơ sở. Người thứ hai, ba, tư phải đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi sẽ đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015.
bảo hiểm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, sức khỏe, lao động, người dân, gia đình
Việc xác định đối tượng đóng sẽ căn cứ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình sẽ phải đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm của hộ vào quỹ BHYT.

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015.

Nguồn:
Tag: