nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • 2 giải pháp phòng tránh rủi ro khi thành viên tham gia thành lập doanh nghiệp qua đời

2 giải pháp phòng tránh rủi ro khi thành viên tham gia thành lập doanh nghiệp qua đời

Khi chúng ta thành lập doanh nghiệp với 2 hoặc nhiều thành viên góp vốn để kinh doanh, đó là một thuận lợi vì sẽ có người đồng hành cùng. Nhưng cũng sẽ có những rủi ro xảy ra mà chúng ta không thể nào lường trước được.

Có bao giờ bạn nghĩ người đồng sáng lập với mình gặp sự cố và qua đời hay không. Lúc đó phần vốn và việc điều hành sẽ phải làm thế nào?

Sự cố là điều chẳng ai mong muốn khi hoạt động kinh doanh, nhất là việc mất mát về nhân mạng con người và là thành viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta nên nghĩ tới điều này để có hướng giải quyết tốt nhất nếu không may chúng xảy ra thật.

Các thành viên khi tham gia thành lập doanh nghiệp nên nghĩ đến sự cố này và đưa ra những thỏa thuận, điều khoản trong hợp đồng hay điều lệ của doanh nghiệp. Hoặc nó có thể là một hợp đồng riêng giữa các cá nhân với nhau về việc mua và bán lại phần góp vốn, cổ phần của người xấu số. Hiện tại, mua bán phần vốn trong doanh nghiệp được sử dụng 2 phương thức là mua lẫn nhau và thu hồi cổ phần.

1. Phương thức mua lẫn nhau

Với phương thức này các thành viên trong doanh nghiệp sẽ tự bỏ tiền để mua lại phần vốn của thành viên chẳng may qua đời. Cá nhân phải đảm bảo có đủ tiền để mua cổ phần mà không liên quan gì đến doanh nghiệp cả.

Thông thư