nấu món ngon
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Doanh nghiệp
  • Bạn hiểu gì về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Bạn hiểu gì về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Bạn thường nghe đến doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp global… nhưng bạn có hiểu như thế nào là doanh nghiệp nước ngoài là gì? Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài như thế nào?

Để có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng và suôn sẻ nhất thì không ít người đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Đây là dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp sự tiện lợi, nhanh gọn và cũng rất ưu đãi.

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Theo luật đầu tư 2014 được sửa đổi bổ sung từ bộ luật đầu tư 2005 có quy định rằng, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp có nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài là cổ đông hay thành viên góp vốn. Tuy luật đầu tư không đưa ra định nghĩa rõ về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cụ thể, luật chỉ đưa ra định nghĩa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Và cũng theo những quy định mới, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài haygọi theo một cách dễ hiểu hơn là thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, phải đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện tốt thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Các trường hợp đầu tư góp vốn, mua cổ phần, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC và góp vốn vào một doanh nghiệp thuộc 1 trong các trường hợp sau đều được gọi là doanh nghiệp có vốn nước ngoài:

+ Nhà đầu tư nước ngoài nắm 51% vốn điều lệ trở lên, với công ty hợp danh thì đa số thành viên là cá nhân.

+ Tổ chức hay doanh nghiệp nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên trong 1 công ty.

+ Trường hợp cuối cùng là trong một doanh nghiệp có cả nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

So với quy định thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo luật đầu tư 2005 thì doanh nghiệp nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, hay doanh nghiệp Việt Nam nhưng do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, mua lại hay sáp nhập, như vậy nếu nhà đầu tư nước ngoài chỉ nắm 1% cổ phần trong công ty cũng được xem là doanh nghiệp nước ngoài. Chính điều này gây rất nhiều bất lợi cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện đưa ra của WTO, đặc biệt là các điều kiện hạn chế gia nhập thị trường do WTO đề ra.

Nếu căn cứ theo nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp thì: doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 49% cổ phần được áp dụng các điều kiện đầu tư và kinh doanh của nhà đầu tư trong nước. hậu quả của điều này chính là tùy từng địa phương mà có những cách ứng xử khác nhau trong thủ tục đầu tư.

Nhưng với luật đầu tư 2014, việc thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam được hướng dẫn rõ ràng, chi tiết về thủ tục cũng như hồ sơ thành lập, hoạt động doanh nghiệp.