nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Các loại động cơ nổ

Động cơ nổ là động cơ được sử dụng phổ biến trong đời sống. Đặc biệt là trông các loại xe như xe gắn máy, xe ô tô. Nếu không có động cơ nổ, các loại xe này sẽ không thể hoạt động được.

động cơ nổ

Động cơ nổ đóng một vai trò quan trọng trong các loại xe. Chức năng chính của động cơ nổ là chuyển đổi năng lượng sinh ra từ quá trình đốt cháy xăng, dầu thành năng lượng cơ học, đảm bảo cho các loại xe có thể chuyển động.

Động cơ nổ có hai loại chính. Đó là động cơ nổ đốt trong và động cơ nổ đốt ngoài, trong đó, động cơ nổ đốt trong được sử dụng phổ biến hơn cả.

Động cơ nổ đốt trong là loại động cơ mà quá trình cháy diễn ra bên trong xilanh. Còn động cơ nổ đốt ngoài là loại động cơ hơi nước, sử dụng các loại nhiên liệu như than, gỗ, dầu, ... để tạo ra nhiệt năng đun nước sôi thành hơi nước và chính hơi nước này lại tạo nên chuyển động bên trong động cơ.

Trong hai loại động cơ này, động cơ nổ đốt trong có hiệu suất mạnh hơn, kích thước lại nhỏ hơn động cơ đốt ngoài, do đó, động cơ đốt trong được ưu tiên sử dụng.