nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Cách thành lập công ty tnhh

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã tạo cơ hội việc làm cho người lao động và nhiều công ty được thành lập. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào là tùy vào điều kiện, vốn cũng như nguồn lực của mõi người nhưng loại hình được lựa chọn nhiều nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn và Cách thành lập công ty tnhh ra sao chúng ta cùng tìm hiểu.

Để rút ngắn thời gian thành lập công ty bạn có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ. Đây là lựa chọn được nhiều doanh nghiệp ưu tiên nhất hiện nay để có thể thành lập công ty TNHH một cách nhanh chóng nhất.

Cách thành lập công ty tnhh

Cách thành lập công ty tnhh hiện nay khá phổ biến.Thực tế thì công ty trách nhiệm hữu hạn gồm 2 loại hình doanh nghiệp là loại hình công ty có 2 thành viên trở lên và công ty TNHH 1 thành viên. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên thì theo quy định của pháp luật số lượng thành viên tối thiểu là 02 người và tối đa thành viên trong công ty không vượt quá 50 . Loại hình này thì các thành viên có trách nhiệm hữu hạn với công ty. Tức là thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Và chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật sẽ không được phát hành cổ phần.

Cách thành lập công ty tnhh phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật . Việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ giấy tờ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ cũng cần phải lưu ý đến ngành nghề kinh doanh. Nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành như giấy xác nhận vốn pháp định hay các chứng chỉ liên quan khác.

Sau khi chuẩn bị các loại hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp đến đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư cấp nơi công ty đặt trụ sở chính. Khi nộp hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ thì sau thời gian quy định được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp hồ sơ bị sai hoặc thieeusthif cán bộ kiểm tra hồ sơ sẽ trả lời bằng văn bản về các nội dung cần bổ sung.