Trang chủ » Chi phí cao, giá bán thấp: Nhiệt điện “than khó”

Chi phí cao, giá bán thấp: Nhiệt điện “than khó”

(Ngày đăng: 07-07-2014 06:56:55)
        
Là một trong các nhà máy nhiệt điện nhưng đặc thù dự án của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lại có suất đầu tư thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện khác có cùng quy mô, cùng công suất. Do suất đầu tư thấp, trang thiết bị chất lượng kém nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nhà máy

Chính vì dự án có suất đầu tư thấp,  thiết bị có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc nên sự cố thiết bị và chi phí sửa chữa đều tăng cao. Đây chính là một trong những yếu tố gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh,… của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (EVN TPC Quảng Ninh), bắt đầu từ tháng 7/2012 tổ máy 1 và 2, với 300MW mỗi tổ máy, thuộc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 mới vận hành tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh (TTPĐCT). Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo TTPĐCT đã có nhiều thời điểm rơi vào mùa khô, lẽ ra nhiệt điện có lợi thế, nhưng từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014 do hệ thống dư thừa điện dẫn tới các tổ máy của nhà máy chỉ duy trì phát điện ở mức thấp (240MW). Điều này  làm cho giá bán điện trên thị trường kéo xuống thấp, làm giảm doanh thu của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Mặt khác, giá bán điện của EVN TPC Quảng Ninh lại thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện khác có cùng quy mô, cùng gam công suất nhưng do đặc thù dự án có suất đầu tư thấp nên sự cố thiết bị và chi phí sửa chữa đều tăng cao. Đơn cử, với chi phí O&M (chi phí vận hành bảo dưỡng) (3,5%) và hệ số trượt giá nhân công, thiết bị (2,5%) như quy định tại Thông tư 41/2010 của Bộ Công Thương sẽ không đủ bù đắp chi phí vận hành và bảo dưỡng của nhà máy, vì thế nhà máy gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Nhà máy kiến nghị Bộ Công Thương xem xét giúp công ty tăng tỷ lệ các khoản chi phí này trong phương án tính giá điện.

Đặc biệt, dự nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh có khấu hao tới 25 năm, trong khi trả nợ vốn vay nước ngoài chỉ có 10 năm, điều đó cũng ảnh hưởng đến nguồn tài chính của công ty trong những năm đầu. Trong khi, nguồn vốn huy động cho sản xuất kinh doanh không đảm bảo do việc thanh toán tiền bán điện chậm trễ, thậm chí các chi phí nhiên liệu, vật tư… lại nhiều, nên không đảm bảo trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.

Khó khăn cần được “giải phẫu”

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo khả năng trả nợ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kiến nghị Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quan tâm, cho phép giá bán điện của nhà máy được áp dụng điều chỉnh theo tỷ giá ngoại tệ, như quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BCT.

EVNTPC cũng kiến nghị, cho phép công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập hiện hành là 25% vào giá bán điện của nhà máy 1 và 2 của EVN TPC Quảng Ninh. Lý do EVNTPC đưa ra là thời gian trả nợ hợp đồng tín dụng vay nước ngoài của dự án 1 và 2 sắp tới hạn. Hợp đồng tín dụng vay nước ngoài (khoảng 97%) của tổng dự án nhà máy 1- Nhiệt điện Quảng Ninh, đã được Chính phủ bảo lãnh). Do đó, công ty đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cho phép EVN TPC Quảng Ninh áp dụng hệ số điều chỉnh Profile giá bán điện trong giai đoạn trả nợ bình quân là 1,35; đồng thời, không tính toán áp dụng tỷ lệ chiết khấu tài chính 10% vào giá cố định bình quân, giúp EVN TPC Quảng Ninh vượt qua khó khăn hiện tại.

Nguồn:
Tag: