nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chính sách nhà nước liên quan đến việc kiểm định hệ thống chống sét

Chính sách nhà nước liên quan đến việc kiểm định hệ thống chống sét

Hiện nay với yêu cầu phát triển ngành dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét thì một điều tất yếu là nhà nước không thể làm ngơ và phải điều chỉnh những quan hệ trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét. Nhà nước luôn có những chính sách mang tính thúc đẩy và cũng đang dần đưa ngành dịch vụ này vào khuôn khổ pháp luật.

Nhà nước có những chính sách mang tính thúc đẩy việc kiểm định hệ thống chống sét.

Nói đến những chính sách mang tính thúc đẩy việc kiểm định hệ thống chống sét của nhà nước ta hiện nay thì có rất nhiều những chính sách. Đầu tiên có thể kể tới như chính sách về kinh tế: nhà nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt khác nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành công nghiệp, dịch vụ, sản xuất đang phát triển rất mạnh. Vì thế đòi hỏi phải có những thiết bị công nghệ dùng trong lĩnh vực sản xuất mà phần lớn những thiết bị đó có lắp đặt hệ thống chống sét. Chính vì vậy việc kiểm định hệ thống chống sét ngày một được chú trọng và thúc đẩy phát triển.

kiểm định hệ thống chống sét

Ngoài chính sách về kinh tế thì ở nước ta cũng đã bảo đảm một khung pháp lý nhất định, phù hợp trong ngành dịch vụ này. Kể từ khi mở cửa nhà nước ta chú trọng hơn  trong việc phát triển công nghiệp, dịch vụ và vì thế đưa ra những đạo luật rất phù hợp, mang tính thúc đẩy sự phát triển của những ngành công nghiệp, dịch vụ này, trong đó có cả dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét. Ngoài ra, đất nước ta cũng tích cực giao lưu, học hỏi bạn bè quốc tế, nhằm mục đích ký kết những điều ước quốc tế có lợi cho việc phát triển kiểm định hệ thống chống sét.

Nhà nước có các chính sách đảm bảo kiểm soát việc kiểm định hệ thống chống sét.

Song song với việc có những chính sách thúc đẩy ngành dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét thì nhà nước ta cũng có những chính sách đảm bảo cho việc kiểm soát ngành dịch vụ này hoạt động một cách quy củ, tuân thủ đúng theo pháp luật.

Đầu tiên, nhà nước ta có những văn bản pháp lý quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống chống sét, thậm chí đã từng bộ phận của hệ thống chống sét. Có nghĩa là khi cung cấp dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét thì người kiểm định phải căn cứ vào văn bản mà Nhà nước đã ban hành, đối chiếu với kết quả kiểm định. Trong trường hợp kết quả kiểm định hệ thống chống sét đó mà đảm bảo tiêu chuẩn được nhà nước đặt ra thì đáp ứng được nhu cầu hoạt động.

Thứ hai, nhà nước quy định những chế tài trong việc kiểm định hệ thống chống sét. Tuy không phải quy định trong một văn bản luật hay quyết định, nghị định, thông tư,… nào nhưng qua một số quy định trong Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý người thiếu trách nhiệm trong công việc.... cũng có thể nhận ra việc kiểm định sai, kiểm định lơ là có thể sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu gây ra hậu quả xấu cho xã hội.