nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Ăn vặt
  • Chuẩn Url khi thiết kế web chuẩn SEO

Chuẩn Url khi thiết kế web chuẩn SEO

Ngày nay, một trong những công việc quan trọng của việt thiết kế web chuẩn SEO đó chính là tối ưu hóa Url. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra một số tiêu chí của một Url như thế nào là chuẩn SEO.

Thiết kế website chuẩn SEO

 

 

Trước hết, chúng ta cần phải hiểu Url là gì? URL là viết tắt của Uniform Resource Locator trong tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là “Định vị Tài nguyên thống nhất” hay “Định vị Tài nguyên đồng dạng”. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản thì đây là địa chỉ website hay là địa chỉ liên kết dẫn chúng ta đến một bài viết cụ thể hay một chuyên mục nào đó của một website.Chính vì vậy, tối hóa Url là một công việc quan trong trong quá trình thiết kế website chuyên nghiệp  chuẩn SEO.

Vậy như thế nào là một Url chuẩn SEO? Trước hết Url đó phải đảm bảo được yếu tố là phải được mã hóa sao cho phù hợp với tiêu đề bài viết, nội dung bài viết. Tốt nhất là tên Url giống với tiêu đề của bài viết. Ví dụ: Tiêu đề của bài viết là “Chuẩn Url kh thiết kế web chuẩn SEO” thì tên Url chuẩn SEO nên theo định dạng: http://domain.com/chuan-url-khi-thiet-ket-web-chuan-seo.html.  Đây là một Url không chỉ khiến người đọc có thể có cái tổng quan về bài viết mà còn đảm bảo được tính thẩm mỹ và tính khoa học.

Điều thứ hai trong việc tối ưu hóa URL khi thiết kế web chuẩn SEO đó chính là phải hạn chế độ dài của Urrl sao chỉ có ba cấp tính từ tên domain (domain.com/cap1/cap2/cap3/) Url có ít cấp thì càng đạt điểm cao chất lượng chuẩn SEO. Vì dụ: với bài viết “Chuẩn Url khi thiết kế web chuẩn SEO” thì Url “http://domain.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-chuan-seo/chuan-url-khi-thiet-ket-web-chuan-seo.htm”  hiển nhiên sẽ không chất lượng bằng Url “http://domain.com/thiet-ke-web/chuan-url-khi-thiet-ket-web-chuan-seo.htm”.

Cuối cùng với một Url được tối ưu hóa chuẩn SEO là việc phân tách các từ trong tiêu đề Url. Url chuẩn seo thường được phân tách các từ bằng dâu trừ - hay dấy gạch dưới. Tuy nhiên, theo chúng tôi việc sử dụng dấu gạch trừ sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ hơn so với dâu gạch dưới.

Đến đây hẳn các bạn đã hình dung ra được một Url chuẩn SEO là như thế nào rồi. Chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, tối ưu hóa Url là một khâu rất quan trọng trong thiết kế web chuẩn SEO.