nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Tại hội thảo về việc tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, ông John Nielsen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - cho biết, hiện Đan Mạch đang tìm giải pháp để đưa việc sản xuất năng lượng xanh vào thị trường Việt Nam, thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa hai bên.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua, ông John Nielsen cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện thành công chương trình này. Riêng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Đan Mạch được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1997, với nguồn vốn hỗ trợ khoảng 74 triệu USD, chương trình đã hỗ trợ cho 300 dự án thí điểm ở hơn 150 đối tác dài hạn tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2014-2015, Đan Mạch sẽ viện trợ phát triển chính thức (ODA) 90 triệu USD cho Việt Nam. Đồng thời, không giới hạn quỹ ODA cho việc hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ cần hai công ty giữa hai nước tìm được dự án khả thi, trung bình mỗi năm Đan Mạch hỗ trợ cho chương trình này từ 5-7 triệu USD

Tuy nhiên, theo ông John Nielsen, năng lượng xanh là lĩnh vực khá mới ở Việt Nam, không có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nên các doanh nghiệp Đan Mạch khó tìm được đối tác kinh doanh. Trong khi đó, Đan Mạch có rất nhiều công ty về điện gió, năng lượng mặt trời và rất quan tâm đến thị trường tiềm năng này.

Ông John Nielsen cho rằng, giá điện ở Việt Nam quá thấp so với mức bình quân thế giới, nhà đầu tư muốn vào thì không thể có một giá điện cạnh tranh được, nên các nhà đầu tư không biết định giá điện như thế nào để phù hợp với thị trường, vì vậy, năng lượng xanh ở Việt Nam chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, muốn có thêm nguồn năng lượng xanh cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt, Chính phủ Việt Nam cần mở rộng chính sách và thị trường để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.