nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

Đây là một trong những giải pháp đề xuất của ngành du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới.

Theo đó, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục du lịch đã đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới. Ngành du lịch đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay (Ảnh: Ngọc Thành)

Cụ thể, ngành du lịch đã đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Đến nay, dự thảo Nghị quyết và Tờ trình Chính phủ đã được hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và đã trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo ban hành một số chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch. Trong đó, đề nghị điều chỉnh phù hợp về khung giá thuê đất, phương thức tính thuế đối với diện tích sử dụng đất của các cơ sở lưu trú du lịch; Điều chỉnh hỗ trợ giá các mặt hàng thiết yếu như điện, nước đối với doanh nghiệp du lịch; Có chính sách miễn giảm thuế phù hợp đối với các trang thiết bị thay thế của cơ sở lưu trú cao cấp; Cho phép cấp thẻ nhân viên hỗ trợ du khách, áp dụng đối với các trường hợp sử dụng ngoại ngữ hiếm, nhưng chưa đủ điều kiện làm hướng dẫn viên theo quy định.

Tổng cục Du lịch cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường liên kết liên ngành, liên vùng thông qua chính sách huy động nguồn lực, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức liên kết phát triển du lịch; Tập trung quản lý điểm đến và chất lượng du lịch; Khẩn trương củng cố và kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở các địa phương.

Ngoài ra, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có liên quan nhận thức đúng về du lịch, lồng ghép trong các hoạt động liên ngành và chuyên ngành. Đặc biệt, đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển du lịch và thực hiện chính sách tạo thuận tiện về thị thực nhập cảnh…

Theo Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2014, dù vẫn chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế khó khăn và sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng ngành du lịch đã tranh thủ tận dụng mọi điều kiện để tiếp tục tăng trưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tính tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm ước đạt 4.852.621 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013; lượng khách du lịch nội địa đạt 27,1 triệu lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013, doanh thu tăng 21,2% so với cùng kỳ, đạt 142.400 tỷ đồng. 

Thành tích ban đầu này đã ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên những diễn biến của tình hình mới cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn từ nay đến cuối năm 2014 và xa hơn nữa. Do vậy, những giải pháp mà Tổng cục Du lịch đề xuất nêu trên nhằm đưa ngành du lịch vượt khó trong tình hình mới, không chỉ thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong năm 2014 mà còn hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.