nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện để thành lập doanh nghiệp dược

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp dược

Dược được xem là ngành kinh doanh có điều kiện cho nên các hoạt động thành lập doanh nghiệp này cũng được quản lý khá chặc chẽ, cho nên để có thể thành lập doanh nghiệp như vậy cần có những điều kiện gì.

 

Dược được xem là ngành đòi hỏi khắc khe không chỉ trong quá trình sản xuất mà khi xuất ra thị trường tiêu thụ cũng được kiểm tra khá chặt chẽ, bởi vì đây là ngành có tác động trực tiếp đến sức khoẻ của người sử dụng cho nên việc lựa chọn và kiểm tra là điều bắt buộc cần phải quan tâm nhất hiện  nay. Cho nên các cá nhân khi thành lập doan nghiệp dược như vậy thì nên tuân thủ những điều kiện gì.

Để có thể thành lập được doanh nghiệp dược cần trang bị các phương cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn của bộ y tế quy định, vì các cơ sở vật chất tác động trực tiếp lên sản phẩm cả doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp này phải có chứng chỉ hành nghề được cấp bởi các cơ quan thẩm quyền. Ngoài ra đối với người kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề dược thì mới được đồng thời các sản phẩm dược như vậy phải có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật thì mới được.

Đây là ngành kinh doanh đòi hỏi gắt gao nhất trong quá trình thực hiện cũng như quá trình thành lập doanh nghiệp cho nên chúng ta cũng nên suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn ngành này, hồ sơ để thành lập doanh nghiệp dược cũng giống như các loại hình doanh nghiệp ngành khác như: giấy xác nhận đăng kí kinh doanh, dự thảo điều lệ của doanh nghiệp dược, thông tin về người đại diện pháp luật, bản sao sự thảo chứng minh tư pháp lý của cổ đông…

Để có thể hoàn thành các tủ tục hay các điều kiện thành lập doanh nghiệp hiện nay người ta thông qua các dịch vụ thành lập doanh nghiệp là chủ yếu, với các dịch vụ này có thể thay mặt các cá nhân để hoàn thành các thủ tục hồ sơ 1 cách nhanh nhất giú tiết kiệm được thời gian đi lại cũng như chờ đợi của các doanh nghiệp.