nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không phải tiến hành một cách máy móc mà nó có điều kiện cụ thể. Theo đó, những điều kiện này được quy định như sau:

 

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đảm bảo rằng: Lĩnh vực đầu tư không thuộc vào các lĩnh vực cấm kinh doanh như: các dự án gây ổ nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an sinh xã hội; các dự án gây tổn hại đến văn hóa, lịch sử, di tích và thuần phong mĩ tục Việt Nam; các dự án xâm phạm đến quốc phòng, an ninh.

Việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải tuân thủ đúng theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam nhất là khi gia nhập AEC và các điều khoản mà Việt Nam đã cam kết với WTO.

Tuy nhiên, cũng tùy vào lượng sở hữu vốn điều lệ, theo quy định tại khoản 4 điều 29 của Luật đầu tư thì Nhà đầu tưu nước ngoài sẽ được hưởng chế độ ưu tiên giống các nhà đầu tư trong nước nếu như doanh nghiệp Việt sở hữu 51% vốn điều lệ doanh nghiệp. Việc xác định là doanh nghiệp có tính đầu tư nước ngoài thông qua việc mua cổ phần hoặc góp vốn.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài, lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam thì việc đầu tiên đó chính là kê khai và hoàn tất các giấy tờ đầu tưu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì các văn bản Luật hiện hành tại Việt Nam chưa có sự thống nhất và đồng thuận về khái niệm và nội dung quy định doanh nghiệp có cốn đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là một bất cập cho nhiều doanh nghiệp trong nước có ý định thu hút nguồn vốn nước ngoài, cũng như là khó khăn đối với các doanh nghiệp nước ngoài có ý muốn đầu tư vào Việt Nam.

Đối với từng khu vực kinh doanh sẽ có những điều kiện cụ thể khác nhau. Theo đó, người ta chia ra các khu vực kinh doanh như thương mại, dịch vụ và sản xuất. Việc áp dụng quy định thành lập doanh nghiệp cho từng khu vực sẽ có sự linh hoạt nhất định.