Trang chủ » Định nghĩa và nhiệm vụ của logistics container

Định nghĩa và nhiệm vụ của logistics container

(Ngày đăng: 23-06-2018 14:19:43)
        
Để phần nào hiểu hơn về logistics container, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa và nhiệm vụ của lĩnh vực này ở thời điểm hiện tại.

Định nghĩa và nhiệm vụ của logistics container

Logistics container là công việc đang khá được quan tâm ở thời điểm hiện tại, có mối quan hệ mật thiết trong hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng hóa ra thị trường. Trong hoạt động vận tải đường biển và đường bộ đều có sự liên quan mật thiết với khâu này, qua đó đảm bảo khâu giao nhận bằng container luôn tốt.

1. Định nghĩa về logistics container

Căn cứ vào bản chất, các nguyên tắc cơ bản của logistics và xuất phát từ đặc điểm của dòng dịch chuyển container nên logistics container được định nghĩa như sau:

Logistics container là quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc quản lý, kiểm soát, điều phối, cung ứng container phục vụ cho việc vận chuyển hang một cách có hiệu quả

2. Nhiệm vụ cơ bản của logistics container

Logistics container có hai nhiệm vụ cơ bản là quản lý số lượng, chất lượng container và điều phối cung ứng container

a) Quản lý số lượng và chất lượng container

Quản lý số lượng và chất lượng container chính là việc quản lý vật tư, thiết bị. Mỗi container được coi là một trang thiết bị, là một đối tượng cần quản lý, kiểm soát của hãng vận tải container. Container được phân loại, và thiết lập ký mã hiệu để thuận lợi cho côn tác quản lý, khai thác. Ký mã hiệu của container gồm: mã chủ sở hữu (4 chữ cái), số seri (6 con số) , mã số kiểm tra, mã quốc gia (2 chữ cái), mã loại và kích cỡ container (4 số)

Việc quản lý container thường được bắt đầu thực hiện tại depot (đơn vị cơ sở cuối cùng trong hệ thống logistics container). Việc quản lý này cũng tương tự như việc quản lý dòng vật tư, nguyên vật liệu đi vào nhà máy và hang hóa thành phẩm đi ra khỏi nhà máy. Việc quản lý container bao gồm: quản lý container rỗng, quản lý container ở trạng thái có hàng và quản lý container đang sửa chữa. Đối với container ở trạng thái có hàng thì hàng hóa bên trong container thuộc sự quản lý của bộ phận phụ trách hàng xuất, nhập thuộc phòng thương vụ

b) Điều phối, cung ứng container

Điều phối, cung ứng container thường được thực hiện trên toàn mạng vận chuyển. Việc điều phối container được thực hiện từ nơi thừa container sang nơi thiếu container. Ngoài ra, việc điều động container rỗng xảy ra nguyên nhân là do chi phí lưu trữ, bảo quản ở các điểm cảng khác. Việc cung ứng container cho khách hàng để đóng hàng cũng tương tự như quá trình cung ứng vật tư hàng hóa. Cung ứng container cho khách hàng đóng hàng phải đảm bảo kịp thời và đủ số lượng, đúng chủng loại

Nguồn:
Tag: