Trang chủ » Doanh nghiệp ẩm thực

Chấm dứt hoạt động dự án KCN dịch vụ Dầu khí...

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết,...