nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh hộ cá thể thì việc làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể là điều đầu tiên đảm bảo hồ sơ đăng ký xin giấ phép kinh doanh được hợp lệ. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cần lưu ý khi làm đơn này mà nhiều người còn chưa biết.

Thực tế cho thấy thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp ngày nay đang dần trở thành một trong những  người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều người, đặc biệt là các doanh nghiệp.Các thủ tục, giấy tờ hay các thông tin tư vấn đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất nhanh chóng.

Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thểThực tế thì mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể được quy định dành cho người đăng ký kinh doanh được pháp luật công nhận hợp pháp. Từ là người đăng ký kinh doanh  không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh. Ngoài ra, trước khi làm  đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì  người đăng ký kinh doanh cần đảm bảo là không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay là thành viên hợp danh của công ty hợp danh nào khác.

Nếu bạn chưa tìm hiểu thông tin kỹ về hộ kinh doanh cá thể trước khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh sau này của mình. Chính vì vậy, ngoài việc lưu ý ghi đầy đủ thông tin cũng như đảm bảo tính chính xác của thông tin trong tờ đơn xin cấp giấy phép kinh doanh thì bạn cũng cần lưu ý đến đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể như thế nào để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là gì?

- Người đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân hay một nhóm người cùng nhau đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, người đăng ký kinh doanh cần đảm bảo là có tuổi từ 18 trở lên.

- Người đăng ký hoạt động kinh doanh hộ cá thể có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của mình. Có thể thấy là quyền của chủ hộ kinh doanh cá thể cũng giống như quyền của chủ doanh nghiệp tư nhận vậy.

- Nếu hộ kinh doanh cá thể do một nhóm người cùng tham gia thì cần phải củ ra một người làm đại diện cho hộ kinh doanh để làm nhiệm vụ giao dịch với bên ngoài.

- Hoạt động kinh doanh hộ cá thể mang tính chất thường xuyên và chuyên nghiệp nhưng không phải là doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân

- Các thành viên tham gia hộ kinh doanh cá thể có trách nhiêm vô hạn đối với tài sản và các khoản nợ.

Như vậy, trước khi bạn làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì việc tìm hiểu rõ những đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là điều cần thiết để có thể đảm bảo là việc kinh doanh được hiệu quả sau này.