nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đóng thuế môn bài thế nào sau khi thành lập doanh nghiệp

Đóng thuế môn bài thế nào sau khi thành lập doanh nghiệp

Thuế là điều mà các doanh nghiệp cần phải đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ cho Nhà nước khi đi vào hoạt động. Nguồn thu cho ngân sách sẽ được sử dụng vào các công việc chung như phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công cộng, cải thiện đời sống người dân khó khăn…

Với các đơn vị mới thành lập doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan chức năng

Theo quy định đăng ký thuế là một hoạt động bắt buộc với tất cả những doanh nghiệp mới thành lập. Có một loại thuế mà đơn vị cần nộp ngay là thuế môn bài sau khi nhận được giấy phép kinh doanh. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động phải tiến hành đóng thuế môn bài theo quy định.

Thủ tục đăng ký và nộp thuế cho doanh nghiệp mới thành lập:

Thời gian nộp thuế môn bài: sau khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục kê khai môn bài theo mẫu 01. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập vào thời điểm những ngày cuối cùng của tháng sẽ được gian hạn 10 ngày tiếp theo để kể khai nộp thuế.

Đóng thuế môn bài thế nào sau khi thành lập doanh nghiệp

Mức thuế môn bài phải đóng: mức đóng môn bài 1 năm hay nửa năm sẽ phụ thuộc vào thời điểm thành lập doanh nghiệp. Nếu:

+ Doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/1 – trước ngày 30/6 sẽ đóng 100% thuế môn bài theo quy định

+ Doanh nghiệp thành lập từ 1/7 – 31/12 sẽ đóng 50% mức thuế môn bài.

Bậc môn bài dành cho các doanh nghiệp:

+ Bậc 1: nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ mức thuế phải đóng là 3 triệu VND.

+ Bậc 2: vốn điều lệ từ 5 – 10 tỷ thuế sẽ đóng là 2 triệu VND.

+ Bậc 3: số thuế phải đóng là 1,5 triệu VND khi vốn từ 2 – dưới 5 tỷ.

+ Bậc 4: khi mức vốn điều lệ đăng ký dưới 2 tỷ sẽ phải đóng 1 triệu VND.

Các đơn vị mới thành lập doanh nghiệp cần chú ý đến vấn đề kê khai và nộp thuế môn bài theo đúng quy định của pháp luật để tránh những vi phạm làm ảnh hưởng đến việc hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chúng ta có thể kê khai thuế trực tiếp hoặc thông qua hệ thống mạng để nộp hồ sơ.