Trang chủ » EVN cơ bản hoàn thành thoái vốn ngoài ngành

EVN cơ bản hoàn thành thoái vốn ngoài ngành

(Ngày đăng: 10-07-2014 08:08:17)
        
Theo Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 - 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần đến hết năm 2015. Đến nay, tập đoàn đã hoàn thành cơ bản thoái vốn ở các doanh nghiệp bất động sản, giảm vốn ở các tổ chức tài chính.

 Tại Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina và Công ty cổ phần bất động sản điện lực miền Trung, EVN đã thoái toàn bộ vốn với hình thức đấu giá công khai giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá. Hoàn thành chuyển nhượng 1 triệu cổ phần tại Công ty CP bảo hiểm toàn cầu cho Công ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 22,5% xuống còn 20% vốn điều lệ của công ty. Hoàn thành chuyển nhượng 25,2 triệu cổ phần tại Ngân hàng TMCP An Bình cho Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 21,27% xuống còn 16,02%. Hoàn thành chuyển nhượng 500.000 cổ phần tại Công ty CP đầu tư xây dựng điện lực Việt Nam. Hiện nay, EVN đang thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn tại CTCP Chứng khoán An Bình theo phương án đấu giá công khai toàn bộ 11,4 triệu cổ phần theo phê duyệt của Bộ Công Thương.

EVN đã được Bộ Công Thương phê duyệt phương án giảm vốn  tại Công ty Tài chính cổ phần điện lực từ 40% xuống còn 15% vốn điều lệ.

Nguồn:
Tag: