nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Bổ dưỡng
  • Hơn 165.000 lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 165.000 lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Đình Hoàng vừa cho biết, hiện trên địa bàn thành phố đã có hơn 4.600 doanh nghiệp (DN) tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc cho hơn 181.000/264.545 lao động, chiếm 68,45%.

Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay đã có 2.520 DN tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho 165.556/264.545 lao động, chiếm 62,58%. Ngoài ra, hiện có 252.499/264.545 lao động được ký hợp động lao động, chiếm 95,45%; 80,3% DN có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; 19,13% DN đăng ký thang lương, bảng lương.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Đà Nẵng không để xảy ra các cuộc đình công tự phát hay đình công không đúng trình tự quy định của pháp luật ở các DN. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2014, Sở đã tiến hành phân cấp cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện chịu trách nhiệm đăng ký thang, bảng lương cho DN; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ được phân công theo dõi công tác này.