nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn là việc lặp lại hay chỉ một lần?

Kiểm định an toàn là việc lặp lại hay chỉ một lần?

Kiểm định an toàn không phải là một việc mang tính chất đối phó, làm một lần rồi thôi mà các doanh nghiệp cần phải tiến hành thường xuyên theo định kì để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành hoạt động của máy.

 

Máy móc không giống như thực phẩm chỉ kiểm định một lần rồi tiêu thụ. Máy móc là thứ được sử dụng lâu dài nên cần phải được kiểm định an toàn nhiều lần, theo định kì, hoặc khi máy móc có dấu hiệu xuống cấp và cần được sửa chữa.

Thử so sánh với xe máy, loại xe mà mỗi ngày chúng ta đều sử dụng, dù là mới mua về cúng phải đi kiểm tra các bộ phận. Sau đó, khi đã sử dụng lâu ngày cũng phải đi thay luyn, thay nhớt, sửa chữa hay thay thế những thiết bị đã cũ và hư hỏng. Các loại máy móc cũng thế, cũng cần phải kiểm định an toàn nhiều lần để đảm bảo độ an toàn thường xuyên cho người lao động.

Bước đầu cần kiểm định an toàn là trước khi máy móc được đưa vào chính thức sử dụng. Khi đó các thiết bị còn mới, kiểm định chủ yếu là kiểm tra cách thức vận hành của máy, nguyên lí hoạt động, để xem có phù hợp và an toàn cho người sử dụng hay không. Nếu đảm bảo được thì loại máy móc đó sẽ được cấp giấy phép và đưa vào sử dụng.

Sau lần đầu tiên đó, các máy móc cũng cần được kiểm định an toàn thường xuyên, theo định kì. Những lần kiểm định này có tác dụng để đội ngũ kiểm định phát hiện những vấn đề của máy móc, có thể là một chi tiết nào đó bị hỏng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng. Có thể là máy móc sử dụng lâu ngày đã cũ, doanh nghiệp chủ của loại máy đó nhìn thấy vấn đề từ máy móc của mình nên quyết định kiểm định an toàn một lần nữa để đảm bảo rằng vấn đề nằm ở đâu và khắc phục.

Trong suốt vòng đời hoạt động của máy móc, có thể có 2-3 lần kiểm định an toàn, lần thứ nhất là khi máy móc còn mới và chưa được đưa vào sử dụng, lần thứ hai trở đi là những lần kiểm định an toàn định kì, cho đến khi máy không thể tiếp tục vận hành đạt với yêu cầu của con người nữa thì nó sẽ bị thay thế bằng một máy mới.