nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định nồi hơi theo những hình thức kiểm định nào

Kiểm định nồi hơi theo những hình thức kiểm định nào

Như chúng ta đã biết rằng, kiểm định nồi hơi là một công đoạn khá quan trọng để đảm bảo an toàn sử dụng. Và nhận thấy, kiểm định nồi hơi sẽ thông qua 3 hình thức kiểm định đó chính là: kiểm định lần đầu, kiểm định theo định kỳ và kiểm định an toàn bất thường.

Sau đây để giúp các bạn hiểu rõ hơn về 3 hình thức kiểm định này, mình sẽ đưa ra một số yếu tố nhỏ để bạn dễ hình dung 3 hình thức kiểm định này hơn nhé.

Đầu tiên là kiểm định nồi hơi an toàn lần đầu: Trước khi đưa về sử dụng, thì công đoạn kiểm định này rất quan trọng. Việc kiểm tra nồi hơi an toàn lần đầu sẽ giúp cho bạn chắc chắn được nồi hơi có thật sự phù hợp và công suất của nó phù hợp cho mục đích bạn đang muốn sử dụng hay không. Đây là hoạt động đánh giá an toàn kỹ thuật của nồi hơi theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Kiểm định an toàn định kỳ: Thì theo quy định của an toàn lao động, các thiết bị quan trọng có liên quan đến tính mạng con người và những nguy hiểm nên kiểm tra theo định kỳ. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp cho quá trình hoạt động của thiết bị được diễn ra tốt hơn, hiệu quả hơn. Không những thế kiểm tra định kỳ sẽ giúp kiểm tra các nguy hại có thể xảy ra từ nồi hơi.

Kiểm định an toàn bất thường: Thì để đánh giá cho việc có thể sử dụng tiếp nồi hơi hay không, thì kiểm định nồi hơi an toàn những lúc bất thường là rất cần thiết. Ví dụ nồi hơi của bạn đ&atil