Trang chủ » Lợi nhuận sau thuế của BIDV tương đương cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế của BIDV tương đương cùng kỳ

(Ngày đăng: 21-08-2014 08:29:41)
        
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2014.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của riêng ngân hàng đạt 505.841 triệu đồng và hợp nhất đạt 427.235 triệu đồng. 

Mức lợi nhuận này giảm so với lợi nhuận sau thuế quý 2/2013, nhưng theo BIDV, tính chung 6 tháng đầu năm 2014, ngân hàng này vẫn đảm bảo lợi nhuận sau thuế tương đương kết quả cùng kỳ 2013 và đạt trên 40% kế hoạch.

Lãnh đạo BIDV giải thích lý do lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 40% kế hoạch năm là vì các chi phí hoạt động trong quý 2/2014 tăng; đồng thời, ngân hàng đã chủ động tăng trích lập dự phòng rủi ro theo quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, BIDV đang tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel 2, thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu.

Mới đây, BIDV vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s giữ nguyên các chỉ tiêu xếp hạng, nhưng nâng hạng tín nhiệm tiền gửi và nhà phát hành lên một bậc.

Nguồn:
Tag: