nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Sức khỏe
  • Mở khóa đào tạo cho cha mẹ trẻ tự kỷ

Mở khóa đào tạo cho cha mẹ trẻ tự kỷ

Khóa đào tạo cho cha mẹ trẻ tự kỷ với phương pháp mới kể trên có tên là "Can thiệp phát triển quan hệ xã hội RDI", do chính tác giả là tiến sĩ Steven Gutstein trực tiếp trình bày.

Theo các chuyên gia, đa số những biện pháp can thiệp có tác dụng giúp trẻ tự kỷ nâng cao khả năng nhận thức, nhưng trẻ vẫn không biết cách giải quyết các vấn đề phức tạp của cuộc sống. Chỉ có 3% - 5% người tự kỷ có một công việc và cuộc sống độc lập do phần lớn bệnh nhân vẫn không khắc phục được những khiếm khuyết giao tiếp xã hội khi trưởng thành. 

Mục tiêu của phương pháp RDI là giúp cho trẻ có một cuộc sống thực sự chất lượng chứ không chỉ đơn thuần làm theo các chỉ dẫn, mệnh lệnh. Phương pháp này có thể áp dụng cho trẻ nhỏ cũng như người tự kỷ đã lớn.