nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Món ngon
  • Một số lưu ý khi chọn quạt công nghiệp

Một số lưu ý khi chọn quạt công nghiệp

Việc lựa chọn quạt căn cứ vào rất nhiều yếu tố , sau khi tính toán thiết kế nêu được yêu cầu về sử dụng quạt khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin như sau:

Lưu lượng của quạt nhằm  đảm bảo  tạo ra một tốc độ khí  đi  trong đường ống, tại chụp hút,  lượng khí cần trao đổi nhiệt hoặc cung cấp cho một quá trình cháy v.v

- Cột áp là áp suất cần thiết do quạt tạo ra nhằm khắc phục trở lực của toàn bộ hệ thống ( tham khảo mô hình khắc phục trở lực)

- Điều kiện làm việc và đặc tính công nghệ  của quạt như : Môi trường làm việc chịu ăn mòn, nhiệt độ cao , nhiều hơi nước hoặc nhiều bụi v,v

* Căn cứ vào những yêu cầu khách hàng đặt ra chúng tôi sẽ đáp ứng:

 - Tính toàn lựa chọn quạt phù hợp nhất

- Tính toán công suất lắp đặt hợp lý nhất

- cung cấp các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ công nghệ,

- Cung cấp sản phẩm với thời gian nhanh chóng, thuận lợi nhất

- Hoàn thành dịch vụ với giá cả hợp lý nhất.

 

                                 Tính toán lựa chọn áp suất cần thiết của quạt:

     Lựa chọn áp suất của quạt rất cần thiết vì khi áp suất của quạt không đủ để khắc phục trở lực lúc đó lưu lượng làm việc của quạt sẽ bị giảm.Áp suất tổng của quạt được lựa chọn phải  đảm bảo điều kiện sau:

                                   P ≥ P1+ T1+ T2 + P2 

                      Trong đó:

                                         - P: Áp suất tổng của Quạt 

                                        - P1: Áp suất công nghệ cần thiết cho dòng khí đầu vào

                                        - T1: Tổng trở lực đầu vào

                                       - T2: Tổng trở lực đầu ra

                                       - P2 : Áp suất công nghệ cần thiết của dòng khí ở đầu ra