nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Nhiệm vụ của công ty kiểm định thiết bị công nghiệp

Nhiệm vụ của công ty kiểm định thiết bị công nghiệp

Tại các doanh nghiệp sản xuất, những thiết bị công nghiệp vẫn nằm trong danh sách cần được kiểm định theo quy định. Nhiệm vụ chủ yếu của các công ty khi cung cấp dịch vụ này là những gì chúng tôi đang muốn đề cập ngày hôm nay.

 

Khi nhu cầu kiểm định máy móc thiết bị công nghiệp của các cá nhân, tổ chức các doanh nghiệp ngày càng cao thì các công ty kiểm định được ra đời cũng ngày càng nhiều, bởi vậy mà họ có sự cạnh tranh nhau về chất lượng dịch vụ  nhiều và yêu cầu nhiệm vụ kiểm định ngày càng cao.

Thứ nhất các công ty kiểm định phải có nhiệm vụ kiểm định máy móc thiết bị an toàn lao động một cách đúng tiêu chuẩn, nghiêm cấm tình trạng làm giả, làm điêu hay làm trái với những gì pháp luật quy định. Trong quá trình kiểm định thực hiện dịch vụ các công ty kiểm định phải hoàn thành theo đúng các thao tác của bộ lao động an toàn xã hội đã đề ra, không được bỏ bớt, làm tắt làm ngắn gọn hay rút ngắn thời gian kiểm định. Trong quá trình kiểm định yêu cầu bên công ty kiểm định cần có ít nhất 2 thành viên để có thể vừa kiểm định vừa ghi chú được những thông tin kiểm định đạt tiêu chuẩn.

Thứ hai. Các công ty kiểm định hoạt động dựa trên những chuẩn mực đươc đề ra trước đó của bộ lao động an toàn xã hội, vì vậy mà trong quá trình làm việc cũng như hoạt động, nghiêm cấm tình trạng các công ty kiểm định bán những con dấu, bán những giấy tờ có liên quan đến kiểm định an toàn máy móc thiết bị công nghiệp vì như vậy sẽ là vi pham pháp luật và các công ty kiểm định khi bị phát hiện ra hành vi này sẽ phải chịu mọi chế tài của nhà nước.

Thứ ba  trong quá trình hoạt động yêu cầu các công ty kiểm định cần phải làm việc một cách rõ ràng công minh, không thiên vị, không làm theo hình thức,không nhận tiền bôi trơn làm giả và không làm kiểm định theo kiểu mối quan hệ và phải có trách nhiệm rõ ràng rằng ai là người chịu trách nhiệm thực hiện công ty A công ty B, mục đích để tránh tình trạng nếu xảy ra sự cố gì thì khó có thể biết được ai làm việc và ai chịu trách nhiệm mà phán xét.