Trang chủ » Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới về điện

Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới về điện

(Ngày đăng: 10-07-2014 08:21:25)
        
Theo báo cáo từ Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương, từ năm 2010 đến tháng 4/2013, số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 (điện nông thôn) tại các tỉnh: Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng đạt 636/835 xã, chiếm 76,2%.

Theo kế hoạch, từ nay tới hết năm 2015, các địa phương này phấn đấu có 793/842 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn. Những thay đổi căn bản này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn các tỉnh, cải thiện đáng kể đời sống cho người dân nông thôn.

Mặc dù vậy, nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là cơ chế, chính sách. Để thực hiện hiệu quả hơn trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo giảm lãi suất tín dụng cho vay xây dựng NTM; cải tiến thủ tục, tạo sự thuận lợi cho người dân khi tiếp cận vay vốn để đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng chợ nông thôn, điện nông thôn. Bộ Công Thương cần hướng dẫn cơ chế, chính sách rõ nét hơn trong việc thực hiện Quyết định 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo” giai đoạn 2013 đến 2020. Đồng thời, cho phép các tỉnh triển khai theo cơ chế về vốn tương tự như dự án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện 5 tỉnh Tây Nguyên”. Nếu phương án này được thông qua sẽ là động lực lớn giúp các địa phương thực hiện thành công tiêu chí điện trong việc xây dựng NTM.
 

Nguồn:
Tag: