Trang chủ » Quảng Ninh: Ba đột phá xúc tiến đầu tư

Quảng Ninh: Ba đột phá xúc tiến đầu tư

(Ngày đăng: 10-07-2014 08:14:15)
        
Sau thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2012, mới đây, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự và chủ trì hội nghị.

Bước tiến vượt bậc về thu hút FDI

Ngay từ năm 2012, tỉnh đã cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới thực hiện 5 quy hoạch trọng tâm như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch bảo vệ môi trường. Ngay lập tức, Quảng Ninh bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó rõ nhất là vấn đề quy hoạch.

Nhờ những nỗ lực lớn trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, Quảng Ninh có chỉ số PCI xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2012), vươn lên đứng thứ 4 trong 7 tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2013 và đứng thứ nhất trong các tỉnh khu vực phía Bắc.

Hơn hai năm qua, Quảng Ninh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 1,1 tỷ USD, cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 205 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 113.873 tỷ đồng (tương đương 5,42 tỷ USD), trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có bước tiến vượt bậc, năm 2012 thu hút mới vốn đầu tư đạt 416,97 triệu USD, gấp 15,8 lần so với năm 2011, năm 2013 đạt 394,63 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2014 đạt 266 triệu USD, đưa tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 97 dự án đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4,8 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh- Nguyễn Văn Đọc:
“Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo rà soát, đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực, quyết tâm đến năm 2015 đưa 100% TTHC vào giải quyết tại các trung tâm hành chính công theo nguyên tắc thẩm định và phê duyệt tại chỗ; các địa phương trong toàn tỉnh đều có trung tâm hành chính công”.
Ba giải pháp đột phá

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh diễn ra ngày 28/6, các đại biểu tập trung vào những vấn đề quan trọng như: môi trường đầu tư, kinh doanh cần phải có sự vào cuộc và hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân; thường xuyên, tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo động lực cho cải thiện môi trường cạnh tranh…

Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh- cho biết, để tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược: Thứ nhất, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là đầu tư hạ tầng giao thông để giải quyết "nút thắt" về giao thông, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách TTHC, coi đây là bước đột phát của tỉnh trong việc hướng tới sự "công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm" đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Giải quyết các TTHC theo phương thức đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thời gian, qua đó hạn chế tiêu cực, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư cũng như tạo sự thân thiện, tin tưởng của người dân đối với chính quyền địa phương. Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển các trường đại học, năm 2014 thành lập Trường Đại học Hạ Long và các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề trên địa bàn theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

Nguồn:
Tag: