nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quyết toán thuế và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Quyết toán thuế và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Thủ tục quyết toán thuế và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam như thế nào là đúng pháp luật? Kế Toán Sài Gòn sẽ giúp quý doanh nghiệp giải đáp thắc mắc một cách cụ thể như sau.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đã mở rộng việc hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp ngày càng rộng rãi hơn. Không chỉ dừng lại  ở việc chuẩn bị các thủ tục , giấy tờ trong việc thành lập doanh nghiệp mà còn trong cả việc quyết toán thuế và những thủ tục để sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có sự hỗ trợ không ít của dịch vụ này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam


Đầu tiên chúng tôi  xin nói về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo luật doanh nghiệp 2014 có quy định thủ tục sáp nhập doanh nghiệp cho một hay một số công ty cùng loại vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp nhận sáp nhập, chấm dứt tất cả hoạt động cũng như thương hiệu của các công ty bị sáp nhập.

Thủ tục cho việc sáp nhập giữa các công ty cùng loại chỉ cần:

+ Hợp đồng cho các công ty liên quan chuẩn bị sáp nhập. Trong hợp đồng phải có đầy đủ tên doanh nghiệp bị sáp nhập và nhận sáp nhập, địa chỉ của công ty bị sáp nhập và nhận sáp nhập; thủ tục và điều kiện nhận sáp nhập; đưa ra được các phương án sử dụng nhân sự, chuyển đổi vốn, các vấn đề liên quan đến các cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu, thời hạn để thực hiện việc sáp nhập

+ Dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập

+ Hợp đồng sáp nhập phải được gửi cho tất cả các chủ nợ, người lao động, khách hàng trước 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được các chủ sở hữu thông qua.

Sau khi sáp nhập thì vấn đề quyết toán thuế cho sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam như thế nào? Theo quy định hiện hành của nhà nước thì doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai quyết toán thuế khi sáp nhập với nhau đến thời điểm có quyết định về sáp nhập doanh nghiệp. Điều này được quy định tài khoản 4, điều thứ 12 trong thông tư số 156/2013/TT-BTC do bộ tài chính ban hành.

Ngoài ra, theo điều 3, khoản 3 thuộc thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định khi năm cuối cùng sáp nhập ngắn hơn 3 tháng thì được phép tính chung với kỳ thuế năm trước để tạo kỳ tính thuế mới, kỳ tính thuế cuối không được vượt quá 15 tháng. Thêm một điều nữa là doanh nghiệp có thể gộp hồ sơ quyết toán thuế sáp nhập doanh nghiệp với bộ hồ sơ quyết toán thuế năm trước nếu kỳ tính thuế năm cuối không quá 15 tháng.

Thời hạn nộp quyết toán thuế cho trường hợp sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ khi có quyết định về việc sáp nhập. Nếu doanh nghiệp còn vướng mắc bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác xin vui lòng liên hệ với Kế Toán Sài Gòn chúng tôi. Chúc quý doanh nghiệp thành công trong các hoạt động kinh doanh!