nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Ăn vặt
  • Sản xuất điện từ khí cacbonic

Sản xuất điện từ khí cacbonic

Tiến sỹ người Hà Lan, Bert Hamelers vừa công bố phương pháp sản xuất điện bằng khí CO2.

Phương pháp này cho phép tận thu nguồn khí thải từ các nhà máy để biến thành sản phẩm hữu ích khi tạo ra điện. Theo TS.Bert Hamelers, mỗi năm các nhà máy nhiệt điện trên thế giới thải ra khoảng 12 tỷ tấn khí CO2. Nhà ở và các trung tâm thương mại thải ra khoảng 11 tỷ tấn CO2.

Nếu sử dụng toàn bộ lượng khí CO2 này, mỗi năm cả thế giới có thể sản xuất được khoảng 1.570 tỷ kWh điện, gấp 400 lần sản lượng điện của nhà máy thủy điện nối tiếng thế giới Hoover Dam (Mỹ).

Với cách sản xuất điện kiểu mới này, thế giới sẽ không cần xây dựng thêm các công trình thủy điện hay những nhà máy nhiệt điện. Nhờ đó, giảm các tác động tiêu cực đến môi trường, cũng như tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt.