nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Ăn vặt
  • Sản xuất thành công chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường

Sản xuất thành công chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu do PGS.TS.Tăng Thị Chính và các cộng sự ở Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành trong thời gian qua.

PGS.TS.Tăng Thị Chính cho biết, chế phẩm sinh học Sagi Bio (Sagi Bio (Sagi Bio-1 và Sagi Bio-2), có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ (chất thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp: rơm rạ, phân gia súc, gia cầm, than bùn...) ở nhiệt độ cao 55-600C, rút ngắn thời gian ủ xử lý từ 2 tháng xuống còn 1 tháng, biến chất thải hữu cơ thành nguồn phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp và cải tạo đất, tái sử dụng chất thải để tạo ra các sản phẩm hữu ích.

Đồng thời, chế phẩm sinh học Sagi Bio-1 có tác dụng xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải. Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ. Thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ làm sạch môi trường nước.

"Các sản phẩm này đã được chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất và thương mại hóa trên thị trường. Trước đó, các sản phẩm đã được Tổng Cục môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép chế phẩm sinh học được sử dụng trong xử lý môi trường tại Việt Nam", PGS.TS.Tăng Thị Chính cho biết.