nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần

So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần

Rất nhiều vẫn không biết được thực chất thì vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần có sự khác nhau như thế nào. Thậm chí không ít người đang nhầm tưởng hai nguồn vốn này là một. Với vấn đề này thì chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu các thông tin liên quan ngay sau đây nhé.

Vốn của doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào? Quy định về việc sử dụng vốn đối với các loại hình doanh nghiệp ra sao? Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin này thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn thông tin chi tiết nhất nhé.

So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần

Thực tế vốn là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể giúp cho doanh nghiệp phân biệt được sự giống và khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đặc điểm sau:

1. Điểm giống nhau

Cả hai loại vốn này đều là những số vốn ban đầu mà công ty cổ phần cần phải đăng ký theo quy định của pháp luật đối với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau.

2. Điểm khác nhau

Khái niệm

Nếu vốn điều lệ là tổng số vốn đầu tư ban đầu do các cổ đông góp và được chia thành số cổ phần bằng nhau thì vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần chính là số vốn tối thiểu được pháp luật quy định để có thể đủ điều kiện thành lập công ty đối với một số ngành nghề kinh doanh.

Cơ sở xác định

Vốn điều lệ sẽ được xác định tùy theo loại hình doanh nghiệp thành lập là gì. Ví như công ty cổ phần thì vốn điều lệ chính là các cổ phần ban đầu của công ty. Còn vốn pháp định thì xác định theo ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không có điều kiện. Bên cạnh đó thì trong khi vốn pháp định là số vốn cố định thì vốn điều lệ có thể được tăng hay giảm tùy theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ý nghĩa

- Vốn điều lệ là số vốn mà các cổ đông đóng góp khi thành lập công ty cổ phần. Nó là cơ sở để phân chia lợi nhuận và trách nhiệm trong quá trình kinh doanh. Vốn điều lệ càng nhiều chứng tỏ quy mô của doanh nghiệp càng lớn và tiềm lực kinh tế càng mạnh.

- Vốn pháp định chính là nhằm đảm bảo cho việc kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng thực tiễn. Nó nhằm bảo hộ quyền lợi của các bên cáo liên quan đối với quan hệ với doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối.

Mức vốn

- Vốn điều lệ không có quy định về mức tối thiểu hay tối đa khi đăng ký thành lập công ty cổ phần nhưng vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần thì có. Tùy theo ngành nghề kinh doanh khác nhau mà pháp luật quy định sẽ có mức vốn pháp định khác nhau.Mức vốn này dựa vào quy mô và tỉ lệ rủi ro cần  có sự đảm bảo càng cao thì mức vốn pháp định yêu cầu càng cao.

Như vậy, có nhiều doanh nghiệp khi thành lập chỉ có vốn điều lệ nhưng cũng có doanh nghiệp lại yêu cầu cả vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần. Bạn cần biết doanh nghiệp mình thành lập có thuộc ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định hay không để có sự chuẩn bị tốt nhất.