nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Số vốn cần có để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Số vốn cần có để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Có rất nhiều yếu tố quan trọng để góp phần tạo nên doanh nghiệp nhưng trong đó, vốn là một yếu tố không thể thiếu. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau mà số vốn cũng có sự đáp ứng đa dạng.

 

Nói về vấn đề này, có rất nhiều người thắc mắc không biết nên chuẩn bị bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp đúng quy định hoặc duy trì, phát triển và tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Song, theo quy định, số vốn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, tùy vào lĩnh vực, ngành nghề mà sự khác biệt là rất lớn.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng hai loại vốn cơ bản đó chính là vốn điều lệ và vốn pháp định.

Thứ nhất, Vốn điều lệ là vốn là số vốn do cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty (đối với loại hình công ty cổ phần) hoặc do chính chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với người thành lập doanh nghiệp tư nhân) tự bỏ ra. Vốn này có thể được tính bằng tiền Việt, ngoại tệ, vàng, giá trị sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ...

Thứ hai, Vốn pháp định được coi là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp, tùy từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà cơ quan có thẩm quyền ấn định. Song, vốn pháp định chỉ được quy định cho một số ngành đặc thù như:Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng; Tự doanh: 100 tỷ đồng; Quản lý danh mục đầu tư: 3 tỷ đồng; Bảo lãnh phát hành: 165 tỷ đồng; Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng; Môi giới lao động, việc làm: 50 triệu đồng...

Nếu đánh giá chung thì rõ ràng quy định về vốn khi thành lập doanh nghiệp ở nước ta là không quá khó khăn, có rất nhiều lĩnh vực cần vốn thấp hoặc không bắt buộc nên cũng tạo được điều kiện cho nhiều cá nhân, tổ chức có thêm cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.