nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tập trung phát triển công tác an toàn lao động ở nước ta

Tập trung phát triển công tác an toàn lao động ở nước ta

Công tác huấn luyện an toàn lao động đã được triển khai từ lâu, nhưng không phải khóa huấn luyện nào cũng có chất lượng và hiệu quả. Để nâng cao chât lượng huấn luyện và nâng cao mức độ an toàn cho công nhân, cần phải xây dựng phương hướng phát triển công tác an toàn lao động.

 

Trước thực trạng công tác huấn luyện an toàn lao động trong những năm vừa qua còn nhiều bất cập, bên cạnh những thành quả đạt được thì cũng còn rất nhiều những điểm yếu kém, hạn chế.

Vì vậy, cần xây dựng phương hướng mới để nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn lao động trong tương lai, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình tai nạn lao động và hậu quả do tai nạn lao động gây ra. Để làm được điều đó, trước hết ta phải thực hiện công tác xã hội hoá hoạt động huấn luyện an toàn lao động, tuy nhiên xã hội hoá phải đảm bảo chất lượng và hướng đến sự chuyên nghiệp. Vì vậy, cần phải có sự quan tâm sâu sắc, xây dựng chương trình huấn luyện với nội dung đồng bộ, nhất quán, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện và xây dựng đội ngũ huấn luyện viên giỏi về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế. Thời gian huấn luyện phải được quy định cụ thể, rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động huấn luyện, làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với công tác huấn luyện an toàn lao động. Việc đăng kí mở công ty cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn hoặc đào tạo huấn luyện viên phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng đạt hiệu quả cao nhất. Đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu dù bất kì lý do gì. Hiện nay có rất nhiều đơn vị vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua chất lượng dịch vụ hoặc sợ tốn một chút thời gian mà không thực hiện hoặc thực hiện cho có hình thức công tác này.

Đó là một số những định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn lao động trong những năm tiếp theo cần được quan tâm thực hiện vì một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động, giúp họ có thể yên tâm lao động phục vụ cho sự phát triển của công ty doanh nghiệp và rộng hơn là cho đất nước.