nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Theo luật BHXH năm 2018 đã quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở khu vực xã, phường, thị trấn. Quy định này đã góp phần mang đến quyền lợi cho các đối tượng này được tốt hơn và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ngày một sâu sắc hơn.

Có rất nhiều thông tin được quy định liên quan đến việc tham gia BHXH mà nhiều người vẫn chưa nắm được. Vì thế mà việc tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội là điều cần thiết để mọi người có thể yên tâm khi làm các thủ tục này.

Tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Quy định trước đây của luật BHXH 2014 thì việc tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn chỉ thuộc ở 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Ngoài ra thì việc tham gia BHXH này chỉ được thực hiện đóng trên mức lương cơ sở của các cán bộ này. Thực tế thì đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn không được hưởng lương cơ bản mà chỉ được hưởng phụ cấp mà thôi. Mức phụ cấp này theo quy định có thể là thấp hơn hay cao hơn so với mức lương cơ bản mà pháp luật quy định.

Tuy nhiên, đến năm 2018 thì một tin vui dành cho đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn chính là luật BHXH 2018 quy định bổ sung thêm 2 đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc . Trong đó có quy định bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở khu vực cấp xã, phường, thị trấn . Ngoài ra còn có đối tượng là người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng theo quy định của luật lao động.

Theo đó thì quy định tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn cho phép đối tượng này được hưởng các chế độ BHXH theo quy định như: tai nạn, đau ốm, thai sản, BHYT,hưu trí, tử tuất...  như những quy định của luật BHXH.

Việc ban hành quy định bổ sung thêm đối tượng cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn vào đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đã cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng sống và các chế độ an sinh xã hội ngày một tốt hơn. Ngoài ra thì nó cũng giúp nâng cao chế độ đối với việc các cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn đã tham gia làm việc và cống hiến cho xã hội. Đây chính là một trong những điểm mới nhất được ghi nhận trong luật BHXH năm 2018 này.

Mặc dù đã có thay đổi trong việc bổ sung cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn vào đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng điều mà Nhà nước cần quan tâm chính là mức trợ cấp hay là mức lương đóng BHXH của đối tượng này còn rất thấp. Nó ảnh hưởng đến các chế độ mà các cán bộ được hưởng về sau,đặc biệt là chế độ hưu trí. Với mức đóng BHXH này thì rất khó để đảm bảo một cuộc sống ổn định cho cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn sau khi đến tuổi nghỉ hưu.

Có thể thấy là quy định mới đối với việc bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách thuộc khu vực phường, xã, thị trấn đã thể hiện được việc BHXH bắt buộc đã trở nên phổ biến và rộng rãi hơn trong cuộc sống hiện đại ngày nay.