nấu món ngon
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thay đổi cần biết khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Thay đổi cần biết khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có điều kiện đã được quy định tại rất nhiều văn bản khách nhau. Tuy nhiên để phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, những điều kiện này cũng đã có những thay đổi cần phải lưu ý.

Không ít người rất khó khăn và mệt mỏi khi phải tìm hiểu cũng như tìm cách đáp ứng được các điều kiện để thành lập doanh nghiệp có điều kiện một cách suôn sẽ nhất. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể được hỗ trợ một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất.

Cùng điểm qua những thay đổi về điều kiện khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện.

Thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Thứ 1: Thay đổi về cách tư duy tiếp cận trong quy định của pháp luật.
-Đã có sự tách biệt rõ ràng giữa yêu cầu về thành lập doanh nghiệp và điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều kiện kinh doanh là những điều mà doanh nghiệp bắt buộc phải có, bắt buộc phải đạt được khi muốn kinh doanh. Điều này được chứng minh thông qua giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,…hoặc một số giấy tờ yêu cầu khác.
-Trong luật cũ, doanh nghiệp có điều kiện muốn đi vào hoạt động họ buộc phải có bản sao chứng chỉ hành nghề của người quản lí và xác nhận về vốn pháp định tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp có điều kiện. Xét thấy việc làm này tốn thời gian và chưa hợp lí cho nên Luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ điều này.

Thứ 2: căn bản đã có sự thay đổi trong việc xác định thẩm quyền ban hành các văn bản quy định điều kiện khi thành lập các doanh nghiệp có điều kiện.
-Hiện này thì các điều kiện kinh doanh đều được thể hiện bằng các giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định, giấy chấp thuận,… Tuy nhiên hình thức này lại ẩn chứa nhiều tiêu cực trtong quá trình xin phép cũng như cấp giấy chứng nhận.
- Điều 7 của Luật Đầu tư năm 2014 đxa quy định rất rõ việc đầu tư kinh doanh hay thành lập các doanh nghiệp có điều kiện được căn cứ vào các bộ luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. Bộ, các cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan tổ chức, cá nhân không có quyền ban hành. Việc này có tác dụng ngăn chặn việc ban hành các điều kiện kinh doanh tùy tiện gây trùng lắp và chồng chéo.

Thứ 3: Số lượng những điều kiện kinh doanh cũng như những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã giảm đi rất nhiều.
Chính phủ vẫn đang xem xét về việc giảm bớt số lượng điều kiện cũng như số lượng doanh nghiêp kinh doanh có điều kiện trong 267 ngành nghề xuống. Có những ngành nghề không nhất thiết phải xét điều kiện để giảm bớt các thủ tục rườm rà cho doanh nghiệp.

Thứ 4: Xây dựng bản dự thảo về các ngành nghề cần điều kiện để kinh doanh.
Hiện nay Sở kế hoạch và đầu tư đang tiến hành soạn thảo Dự thảo Danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” để hoàn thiện danh sách các doanh nghiệp cần có điều kiện kinh doanh. Hi vong đây có thể là bước tiến mới có ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc quản lý.