nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Món ngon
  • Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga: Đơn vị đào tạo sẽ trình về nhu cầu

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga: Đơn vị đào tạo sẽ trình về nhu cầu

Trước thực trạng tiến sĩ, thạc sĩ không được bố trí công việc phù hợp khi trở về nước, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga (ảnh) cho biết, đơn vị đào tạo sẽ giới thiệu ứng viên dựa trên nhu cầu thực tế. Đây là trách nhiệm của cơ sở.

 

Thực trạng tiến sĩ, thạc sĩ không được bố trí việc làm phù hợp khi trở về nước, ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này?

 

Trước đây Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài gọi tắt là đề án 322 nay gọi là Đề án 911. Những ứng viên nhận được học bổng theo đề án này đều do đơn vị giới thiệu. Trong đó ghi rõ đi học ngành nào và sau khi trở về nước được bố trí công việc phù hợp tại đơn vị đó. Những điều này đều ghi rõ trong hồ sơ đăng ký nhận học bổng. Những người đi học đều được cơ quan cam kết rõ ràng. Bộ là đơn vị xét duyệt hồ sơ theo những tiêu chí yêu cầu được đi học.


Vì vậy, đây là trách nhiệm của cơ quan chủ quản chứ không phải của Bộ GD - ĐT. Bởi trong công văn cử người dự tuyển học bổng nhà nước, các cơ quan đã cam két bố trí sử dụng và quản lý lưu học sinh về nước. Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ thì các cơ quan sử dụng lao động phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình.


Việc này cũng đòi hỏi các đơn vị cử người đi học cần có môi trường làm việc hấp dẫn để giữ chân cán bộ làm việc. Trong thời gian tới, các cơ quan nhà nước buộc phải cạnh tranh với khu vực tư nhân thì mới giữ chân được người tài ở lại.


Vậy những người khi đi học mà trở về dù được bố trí vị trí nhưng vẫn ra ngoài làm việc thì việc bồi hoàn sẽ ra sao?Và họ có bị xử lý thế nào?


Nên nhìn nhận khách quan rằng, nhiều cơ quan cử người đi học theo học bổng nhà nước đã có chế độ báo cáo về Bộ GD - ĐT đầy đủ. Khi có người hưởng theo chế độ học bổng này bỏ việc hoặc xin chuyển công tác thì đều có công văn báo cáo về Bộ để được cung cấp số liệu về kinh phí đã chi trả cho việc học tập ở nước ngoài.


Còn theo Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định “Người học theo học trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gấp 3 (ba) lần thời gian được hưởng chi phí đào tạo”. Nếu sau khi hoàn thành khóa học không trở về nước để chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn 100% chi phí đào tạo được cấp từ ngân sách nhà nước.

 

Mục tiêu của việc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ là tạo ra đội ngũ nghiên cứu mạnh. Nhưng môi trường nghiên cứu tại nhiều trường ĐH ở Việt Nam chưa thực sự đáp ứng được những người đi học trở về? Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này?

 

Điều này cũng chưa chắc chắn. Hiện nay, Bộ GD - ĐT cũng rất khuyến khích các trường ĐH đầu tư trong việc nghiên cứu khoa học, công bố những bài báo quốc tế. Môi trường nghiên cứu ở các trường đại học Việt Nam đang phát triển và cần phải có đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nghiên cứu làm việc. Cần phải có nhiều tiến sĩ hơn nữa, cần có nhiều máy cái hơn nữa để nghiên cứu và đào tạo đội ngũ nghiên cứu.


Với mục tiêu, các trường đã chú trọng hạn chế tăng quy mô để nâng cao chất lượng đào tạo. Nên từ năm 2013 là năm đầu tiên tất cả chỉ tiêu đào tạo các hệ đều giảm, trừ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng 9,3%. Điều này phù hợp với xu hướng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất luợng cao nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ. Trong những năm qua, chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tăng trong khi đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ, PGS, GS chưa tăng với tỷ lệ tương ứng về số lượng và chuyên ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo sau đại học của các trường trực thuộc Bộ nói riêng và toàn ngành nói chung