nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SL

Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SL

Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SL giúp diệt mối, bảo vệ nhà của, kho tàng, đồ dùng bằng gỗ,....

Công dụng Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SL:

Thuốc diệt mối M-4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.

Thành phần Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SL:

- Beta-Naphthol: 1.0 %;

- Fenvalerae: 0.2 %;
- Phụ gia: … đủ 100 %

Cách dùng Thuốc diệt mối M – 4 1.2 SLDùng 01 lít thuốc quét hoặc phun cho 4 – 7 m2 gỗ. Dùng chổi quét hoặc phun trực tiếp lên mặt gỗ, cây, bàn, ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà … Sau khi xử lý thuốc 3 – 7 ngày mới đánh vec-ni hoặc sơn.Chú ý: Có thể phun vào chân tường gỗ hay chân tường nhà, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm để phòng trừ mối đất.