nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Khi tham gia BHXH thì có nhiều trường hợp người lao động luôn băn khoăn không biết là tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào đối với trường hợp của mình. Bài viết sau đây sẽ nêu ra một số trường hợp về cách tính tiền BHXH để mọi người tham khảo thông tin nhé.

Khi không biết chính xác những trường hợp của mình sẽ được quy định như thế nào thì tốt nhất là người tham gia BHXH nên tìm đến các công ty dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo một chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Với các trường hợp khác nhau thì việc mà người lao động băn khoăn không biết là tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số trường hợp để hiểu rõ hơn về cách tính tiền BHXH nhé.

Khi rút BHXH 1 lần

Với trường hợp người lao động làm thủ tục rút BHXH 1 lần thì các tính tiền BHXH sẽ được tính dựa trên thời gian tham gia BHXH của người lao động trước năm 2014 và từ sau năm 2014. Nếu trước năm 2014 thì cứ 1 năm đóng BHXH thì người lao động được hưởng 1,5 tháng lương đóng BHXH và số tiền này sẽ là 02 tháng lượng đóng BHXH cho 1 năm nếu là đóng từ năm 2014 trở về sau.

Khi bảo lưu kết quả đóng BHXH

Khi người lao động tạm thời dừng việc đóng BHXH thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để su này tiếp tục đóng và tiền đóng BHXH sẽ được giữ nguyên. Nếu trường hợp người lao động chết trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH thì người thân sẽ được hưởng 10 tháng lương cơ sở cho chế độ tử tuất. Ngoài ra thì cơ quan BHXH sẽ có các chế độ hỗ trợ người thân của người tham gia BHXH theo quy định được ban hành.

Khi hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

Khi người lao động tham gia BHXH thì họ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp trong thời gian chờ tìm việc mới. Chế độ này được tính trong vòng 03 tháng, tính từ ngày có quyết định dừng công việc cũ. Theo quy định thì tiền hưởng trơ cấp thất nghiệp của người lao động còn tùy thuộc vào tiền đóng và thời gian đóng BHXH của người lao động. Nếu người lao động đóng BHXH cao thì mức trợ cấp thất nghiệp cao. Nếu lương đóng BHXH thấp thì mức trợ cấp thất nghiệp thấp. Thời gian đóng BHXH từ 12-36 tháng thì người lao động được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng bằng 60% tiền lương đóng BHXH. Cứ thêm 01 năm đóng BHXH thì người lao động được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Trện đây là một vài trường hợp giải đáp giúp cho người lao động có thể biết được là tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào với các trường hợp khác nhau. Hy vọng là người lao động có thể nắm rõ thông tin một cách tốt nhất.