nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng tháng 10

Trong những năm kinh tế khá là khó khăn như hiện nay thì tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ giảm, đặc biệt các loại máy xây dựng trong tháng 10 tới đây sẽ có dấu hiệu giảm.

 

Một trong những lý do quan trọng khiến cho số lượng nhập khẩu máy xây dựng giảm mạnh chủ yếu là do nên kinh tế trong nước đang gặp kho khăn. Dù nền kinh tế vẫn đang có dấu hiệu phát triển mạnh lại những nhận định và thống kê cho thấy tháng 10 số lượng máy xây dựng nhập khẩu sẽ giảm

 

Thống kê sơ bộ, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 10/2013 đạt 916 chiếc với trị giá 22,32 triệu USD, tăng 22,95% về lượng và 3,78% về trị giá so với tháng trước; giảm 17,10% về lượng nhưng tăng 19,37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta ướt đạt 11.358 chiếc với trị giá 212,22 triệu USD, tăng 25,74% về lượng và 14,71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Nhận định tình hình nhập khẩu máy xây dựng trong những tháng cuối năm 2013.

Quý 4/2013, là thời điểm mà các dự án sẽ được đẩy nhanh việc thi công để hoàn thành tiến độ đã đặt ra. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn thì nhu cầu nhập khẩu máy xây dựng về nước ta sẽ không tăng cao như những năm trước đây. Dự báo nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 12/2013, ướt đạt khoảng 1100 chiếc/tháng với trị giá 24 triệu USD/tháng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng nhập khẩu nhiều hơn các loại máy đã qua sử dụng từ Nhật Bản, đồng thời nhập khẩu các loại máy mới 100% có giá cả phù hợp từ thị trường Trung Quốc.

Cơ cấu chủng loại:

Tháng 10/2013, số lượng các loại máy mới nhập khẩu về nước ta tăng 58,33% về lượng và 12,63% về trị giá so với tháng trước, ướt đạt 190 chiếc với trị giá 9,97 triệu USD. Tuy nhiên, do trong tháng này không có chủng loại máy xây dựng nào nhập khẩu về nước ta có giá trên 500 nghìn USD/ chiếc nên tuy lượng nhập khẩu tăng tới 25,74% nhưng xét về trị giá chỉ tăng 14,71% so với tháng trước.

Cụ thể, nhập khẩu một số chủng loại máy xây dựng như sau:

Máy xúc đào: Nhập khẩu máy xúc đào về nước ta trong tháng 10/2013 đạt 751 chiếc với trị giá 16,74 triệu USD, tăng 26,43% về lượng nhưng giảm 5,20% về trị giá so với tháng trước; tăng 22,91% về lượng và 13,24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu chủng loại máy xúc đào về nước ta đạt 8.048 chiếc với trị giá 174,41 triệu USD, tăng 32,96% về lượng và 12,24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Xe lu: Nhập khẩu chủng loại xe lu về nước ta trong tháng 10/2013, đạt 94 chiếc với trị giá 3,79 triệu USD, tăng 11,90% về lượng và 36,72% về trị giá so với tháng trước; tăng 213,33% về lượng và 537,04% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu xe lu đạt 768 chiếc với trị giá 22,21 triệu USD, tăng 109,84% về trị giá về lượng và 189,77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Máy ủi : Tháng 10/2013, nhập khẩu máy ủi về nước ta đạt 41 chiếc với trị giá 1,34 triệu USD, tăng 32,26% về lượng và 50,26% về trị giá so với tháng trước; nhưng giảm 29,31% về lượng và 40,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu, nhập khẩu máy ủi đạt 481 chiếc với trị giá 11,62 triệu USD, giảm 32,63% về lượng và 35,76% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản trong tháng 10/2013, đạt 495 chiếc.

Tháng 10/2013, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc đạt 181 chiếc.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc trong tháng 10/2013 đạt 107 chiếc.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Mỹ trong tháng 10/2013 đạt 44 chiếc.

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng từ ngày 28/11 – 05/12/2013.

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta từ 28/11 đến 05/12/2013 đạt 257 chiếc với trị giá 5,76 triệu USD. Trong đó, nhập khẩu máy xúc đào đạt 213 chiếc với trị giá 4,15 triệu USD; máy ủi ước đạt 10 chiếc với trị giá 225,94 nghìn USD; máy lu, xe lu ước đạt 33 chiếc với trị giá 1,29 triệu USD.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc ước đạt 37 chiếc với trị giá 542,71 nghìn USD; từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 25 chiếc với trị giá 551,50 nghìn USD; từ thị trường Mỹ ước đạt 15 chiếc với trị giá 611,18 nghìn USD…