nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Trình tự đăng ký kinh doanh

Các doanh nghiệp để chứng nhận tính pháp lý của doanh nghiệp dựa trên căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp phải thực hiện theo trình tự đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Để đăng ký kinh doanh một cách nhanh chống, đúng quy định của pháp luật chúng ta với "dịch vụ thành lập doanh nghiệp" sẽ giúp các doanh nghiệp đăng ký một cách nhanh nhất để đưa doanh nghiệp vào hoạt động. dịch vụ của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự đăng ký kinh doanh

Ngày nay, thành lập doanh nghiệp luôn được các bạn trẻ doanh nhân, các nhà đầu tư, các tổ chức quan tâm rất nhiều tới dịch vụ này. Để thuận tiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu về thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí nên việc biết được trình tự đăng ký kinh doanh là rất cần thiết.

Trước hết các doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp, công ty đóng trụ sở. Người thành lập doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Trường hợp người thành lập không tự làm thủ tục thì phải ủy quyền cho người khác đi đăng ký kinh doanh. 

Sau khi nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp bổ dung thêm hồ sơ người đại diện công ty hoặc người ủy quyền nộp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, nếu hồ sơ cung cấp đầy đủ sau thời hạn quy định phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy đăng ký kinh doanh về địa chỉ đã thông báo hoặc doanh nghiệp nhận tại cơ quan nơi đăng ký doanh nghiệp. Với trình tự đăng ký kinh doanh giúp các doanh nghiệp chủ động về thời gian cũng như chuẩn bị các giấy tờ liên quan góp phần đăng ký kinh doanh một cách nhanh chống nhất.

Để có thể thành lập được một công ty để có thể làm chủ không phải quá phức tạp nhưng cũng không phải đơn giản. Để có thể thành lập được chúng ta phải tuân thủ những quy định và đi theo một quy trình cụ thể.Đó chính là trình tự đăng ký kinh doanh . Nó chính là yếu tố quan trọng mà bạn cần tìm hiểu kỹ khi có ý định thành lập công ty. Chúc bạn thành công!