nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vấn đề cần biết khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Vấn đề cần biết khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có sự khác biệt hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Vì thế cho nên, để có thể đảm bảo các quyền và nghĩa vụ được thực hiện một cách đầy đủ khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì bạn cần phải lưu ý đến một số thông tin sau đây.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi không chỉ tư vấn cho các bạn các thông tin về thủ tục thành lập doanh nghiệp mà còn là những thủ tục, quy định của pháp luật đối với các vấn đề khác xoay quanh hoạt động của doanh nghiệp.

Vấn đề cần biết khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Để biết được cần phải xử lý như thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì điều mà bạn cần phải làm chính là biết được loại hình doanh nghiệp tư nhân có những quy định như thế nào?

Như chúng ta đã biết thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Vì không có sự độc lập về tài sản giữa chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp nên với chế độ trách nhiệm vô hạn mà chủ doanh nghiệp cần thực hiện thì khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ có các vấn đề cần phải quan tâm bao gồm:

- Vấn để tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân giải quyết như thế nào?

- Vấn để nợ hay các nghĩa vụ tài chính cần phải xử lý ra sao?

Hai vấn đề trên là điều quan trọng mà bất cứ ai cũng thắc mắc khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết . Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ xét đến 2 hoàn cảnh sau:

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân chết và để lại di chúc: Đối với trường hợp này thì người thừa kế theo di chúc là người thừa hưởng tài sản của người chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân. Vì thế cho nên, người thừa kế sẽ là chủ mới của doanh nghiệp tư nhân này. Theo đó thì người chủ mới có trách nhiệm thay người chủ cũ thực hiện các nghĩa vụ tài chính hay về khoản nợ kinh doanh khác. Đây là trách nhiệm bắt buộc người chủ mới phải thực thiện, trừ trường hợp trong di chúc có điều khoản nào khác kèm theo.

- Thứ hai là trường hợp không có người thừa kế hay người thừa kế từ chối quyền thừa kế được để lại thì vấn đề về tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân sẽ do cơ quan chức năng có thầm quyền trực tiếp xử lý bằng cách tuyên bố doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động và có thể thực hiện các biện pháp thanh lý doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề nói trên.

Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết và để lại di chúc cho người thừa kế thì khi tiếp nhận doanh nghiệp này, người thừa kế phải thực hiện lại thủ tục đăng ký kinh doanh và thay đổi tên chủ sở hữu trong các giấy tờ pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ một cách hiệu quả nhất trong mọi vấn đề tranh chấp khác nhau.

Nói tóm lại thì việc tài sản và khoản nợ cần được giải quyết như thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đã được chúng tôi nêu rõ thông tin qua bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp bạn nắm được một số thông tin liên quan để có thể thực hiện cho tốt vấn đề này.