Trang chủ » Việt Nam có điều kiện để phát triển ngành vận chuyển đường biển?

Việt Nam có điều kiện để phát triển ngành vận chuyển đường biển?

(Ngày đăng: 21-03-2019 14:39:57)
        
Ngành vận chuyển đường biển ra đời từ rất sớm và là một ngành quan trọng đối với cả nền kinh tế và chính trị của một đất nước. Vào đầu thế kỷ XX, một số nhà tư bản Việt Nam bắt đầu kinh doanh vận tải biển.

Và hiện nay vận tải đường biển đang phát triển một cách mạnh mẽ bởi nước ta có nhiều điều kiện thích hợp cho đặc thù của ngành.

Thứ nhất, Việt Nam là một quốc gia giáp biển với đường bờ biển dài gần 3260 km trải dài từ Bắc xuống Nam. Bờ biển dài khúc khuỷ, nhiều eo, vũng vịnh, trung bình cứ 20km lại bắt gặp một cửa sông lớn, tổng cộng là 114 cửa biển. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, tạo điều kiện xây dựng các cảng biển để phát triển ngành vận chuyển đường biển.

Thứ hai, nước ta có vị trí địa lí chiến lược, quan trọng. Nằm gần tuyến đường hàng hải quốc tế, hằng năm, có rất nhiều lượt tàu thuyền đi qua vùng bờ biển nước ta, mang lại nguồn thu lớn cho các cảng biển, phát triển vận chuyển đường biển và cả một số ngành du lịch biển.

Thứ ba, trong những năm qua, nhà nước ta luôn có nhiều chính sách phù hợp, khuyến khích phát triển vận chuyển đường biển như đầu tư xây dựng, mở rộng nhiều cảng biển, cho các cá nhân, công ty vay vốn để đầu tư tàu, thuyền ngày càng hiện đại phục vụ cho công việc vận chuyển người, hàng hoá ngày ngày phát triển về cả chất lượng (chi phí giảm, tốc độ tăng, năng lực chuyên chở tăng..) và số lượng (đoàn thuyền, tàu bè ngày càng đông, hiện đại). Bên cạnh đó cũng có những chính sách làm giảm, ngăn chặn tác động xấu của ngành với môt trường, đặc biệt là môi trường biển. Vì vậy, từ sau Cách mạng tháng Tám, ngành vận chuyển đường biển của nước ta ngày càng phát triển vững mạnh, mang lại nguồn thu lớn cho quốc gia.

Thứ tư, con người Việt Nam vốn có tính cần cù, ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, chiu đầu tư và đầu tư một cách hợp lí để mua tàu, thuyền tốt, phục vụ cho công việc. Đây cũng là một yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của ngành.

Tóm lại, Việt Nam có đầy đủ những điều kiện để phát triển ngành vận chuyển đường biển, đây sẽ là một ngành tiềm năng, mang lại cơ hội phát triển cho nước nhà.

Nguồn:
Tag: