nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là gì?

Các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam làm ăn kinh doanh thường gặp các khó khăn phổ biến về thủ tục và các hồ sơ giấy tờ cần thiết khi đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh. Vậy đâu là điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài?

Công ty Kế Toán Sài Gòn, chuyên về các dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, các dịch vụ kế toán và dịch vụ nhân sự. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ bạn trong việc giải đáp các thắc mắc về việc thành lập công ty mới.

điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là gì?

Để thành lập một doanh nghiệp nước ngoài thì cần phải hiểu được điều kiện nhà nước luật pháp Việt Nam đưa ra để chấp nhận doanh nghiệp là doanh nghiệp nước ngoài.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài khi và chỉ khi dự án doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100%; hoặc dự án đầu tư của một trong các tổ chức kinh tế sau: đối với công ty hợp danh có số vốn hợp danh trên 51% của nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức từ nước ngoài, nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của các công ty trách nhiệm hữu hạn (một hay nhiều thành viên) hoặc công ty cổ phần.

Thêm một số điều kiện từ cơ quan chức năng là:

+ Tính khả thi của dự án cao, được xem xét và cấp phép từ cơ quan chức năng có thẩm quyền

+ Năng lực tài chính của nhà đầu tư (dù là cá nhân hay một tổ chức) cũng phải đủ để thực hiện xuyên suốt dự án tại Việt Nam

+ Thực hiện đúng cam kết với nhà nước Việt Nam về các vấn đề như thuế, các luật sử dụng lao động, tuân theo các luật sử dụng đất…

+ Đảm bảo các hồ sơ hợp lệ theo đúng trình tự và điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.

Tuy nhiên cũng có một số ưu đãi nhất định đối với nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức người nước ngoài cho một số mảng/ngành/lĩnh vực kinh tế nhất định. Các lĩnh vực ưu đãi là:

+ Ngành sản xuất công nghệ hay nguồn năng lượng mới

+ Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cơ khí, công nghệ sinh học, công nghệ điện tử…

+ Ngành nông nghiệp

+ Nghiên cứu và sản xuất giống vật nuôi cây trồng mới

+ Ngành công nghiệp có sử dụng công nghệ cao

+ Sử dụng nhiều lao động trong quá trình hoạt động

+ Dự án có quy mô lớn, có tầm quan trọng với đất nước Việt Nam

+ Đầu tư vào các ngành nghề truyền thống Việt Nam

+ Những mảng ngành nghề hay dịch vụ nhà nước khuyến khích

Những ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài theo địa bàn hoạt động:

+ Khu vực có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, còn nhiều hộ nghèo

+ Các khu công nghiệp hay chế xuất theo quy hoạch của nhà nước.

Ngoài ra, điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài còn có những ưu đãi nếu dự án có đầu tư mở rộng quy mô, năng lực kinh doanh, nâng cáo năng suất, đổi mới nền công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nếu thuộc địa bàn ưu đãi cũng được hưởng ưu đãi của nhà nước theo đúng luật định.