Trang chủ » Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

(Ngày đăng: 14-03-2019 15:20:26)
        
Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển vốn đã được con người tận dụng khá tốt và hiệu quả, không ngừng phát triển mới theo thời gian.

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Nhìn chung thì hiện nay, hoạt động vận tải biển được thực hiện thông qua các dịch vụ vận tải đường biển. Với xu hướng mới như vậy, nó giúp chủ hàng không cần bận tâm nhiều về khâu này mà chỉ cần bỏ ra một số chi phí phù hợp và tìm đơn vị uy tín để hợp tác. Đó là những gì mà các cá nhân và doanh nghiệp là chủ hàng sẽ cần giải quyết.

Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.Khái quát chung về vận tải đường biển

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển

- Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

- Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.

- Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tàu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành thấp. Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:

- Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.

- Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu biển còn bị hạn chế

Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.

Tác dụng của dịch vụ vận chuyển đường biển đối với buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển.

- Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển.

- Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tàu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá

- Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tàu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tàu và là đầu mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.

Phương tiện vận chuyển:

- Phương tiện vận tải biển chủ yếu là tàu biển, tàu biển có hai loại: tàu buôn và tàu quân sự.

- Tàu buôn là những tàu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. tàu chở hàng là một loại tàu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tàu buôn.

Nguồn:
Tag: