nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hải Phòng: GDP tăng cao nhất trong 3 năm

Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng đạt 7,52%, cao nhất so với 3 năm trở lại đây (năm 2012 đạt 5,7%, năm 2013 đạt 6,81%).

Theo Cục Thống kê TP. Hải Phòng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố tháng 6 tăng 8,33% so với tháng 5 và tăng 12,34% so với tháng 6 của năm 2013, cộng dồn 6 tháng năm 2014 tăng 11,81% so cùng kỳ năm trước. Đây là những dấu hiệu rất rõ về sự phục hồi của sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, sản lượng hàng hóa qua Cảng Hải Phòng 6 tháng qua đạt gần 30 triệu tấn, tăng trưởng gần 15%. Thu ngân sách nội địa 6 tháng đạt hơn 50% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút hơn 637 triệu USD vốn FDI, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.