Trang chủ » Tổng công ty điện lực miền Nam: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Tổng công ty điện lực miền Nam: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

(Ngày đăng: 10-07-2014 08:11:09)
        
Đề án “Tối ưu hóa chi phí” trong năm 2014 của EVN hướng tới tất cả các lĩnh vực, từ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, đến phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động... Trên cơ sở đó, Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Với mục tiêu chung tối ưu hóa mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh, gia tăng lợi nhuận để phát triển bền vững, EVN SPC đang triển khai các giải pháp như: rà soát, hiệu chỉnh lại toàn bộ các quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán… phù hợp với quy chế, quy định mới ban hành của tập đoàn; xây dựng các giải pháp quản trị tối ưu dòng tiền; xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, năng suất lao động; hoàn chỉnh và ban hành quy định về tiêu chuẩn viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật và chương trình bồi huấn thi nâng - giữ bậc; xây dựng và ban hành bộ định mức lao động mới cũng như các quy định, quy chế liên quan để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động có hiệu quả; rà soát sửa đổi các định mức, đơn giá. Đưa ra các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về điện sản xuất, điện thương phẩm, tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, giá bán bình quân, tiết kiệm điện, tăng doanh thu, giảm chi phí… từ nay cho đến năm 2018.

Dự kiến cả năm 2014 điện thương phẩm của EVN SPC đạt 44,12 tỷ kWh, giá bán bình quân ước 1.477 đ/kWh, doanh thu cả năm sẽ là 65.165 tỷ đồng, tăng 12,33% so với năm 2013. Tổn thất điện năng đạt 5,44%, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch giao.
Theo đó, tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng cho tổng công ty và các đơn vị, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các công ty điện lực. Xây dựng chương trình tiết kiệm điện với các biện pháp cụ thể. Làm việc với khách hàng 110kV về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện. Triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện của EVN giao. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện 110kV.  Làm việc với khách hàng lớn, nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp, chủ động khai thác tối đa công suất các nguồn thủy điện nhỏ trên địa bàn quản lý… Đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật-vận hành lưới điện, phòng ngừa giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cấp điện. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và trạm biến áp.

Đặc biệt, EVN SPC đề ra 3 giải pháp tiết kiệm điện là: Phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; tăng cường hoạt động tuyên truyền; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao vào sản xuất và sinh hoạt.

Để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, EVN SPC tập trung mở rộng các hình thức thu tiền, thuê dịch vụ bán lẻ điện để thu nhanh, thu đủ, giảm dư nợ tiền điện, triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, hạn chế hàng tồn kho, nhất là các loại xăng dầu, mỡ máy, các loại cáp điện, sắt thép và nhiều loại vật liệu xây dựng khác...
 

Nguồn:
Tag: